Általános közzéteteli lista

 • Kezdőlap
 • Közérdekű adatok
 • Általános közzéteteli lista
 • 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  • 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
   • 1.1.1. Elérhetőségi adatok
   • 1.1.2. Szervezeti struktúra
   • 1.1.3. A szerv vezetői
  • 1.2. A felügyelt költségvetési szervek
   • 1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
    • 1.2.1.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

    • 1.2.1.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

    • 1.2.1.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv. 2019.06.21.

  • 1.3. Gazdálkodó szervezetek
   • 1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
    • 1.3.1.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik.]
     • 1.3. Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

    • 1.3.1.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet. 2019.06.21.

  • 1.4. Közalapítványok
   • 1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
    • 1.4.1.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

    • 1.4.1.2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

    • 1.4.1.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított közalapítvány. 2019.06.21.

  • 1.5. Lapok
   • 1.5.1. Lapok
    • 1.5.1.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

    • 1.5.1.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

    • 1.5.1.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
      Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által alapított lap. 2019.06.21.

  • 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
   • 1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
    • 1.6.1.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 1.6.1.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 1.7. Költségvetési szervek
   • 1.7.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított költségvetési szerv. 2019.06.21.

   • 1.7.2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Nincs az Észak?Alföldi Környezetgazdálkodási Kft által alapított költségvetési szerv. 2019.06.21.

 • 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • 2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
   • 2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.1.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     A társaság nem érintett. 2019.06.04

   • 2.1.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladataink felsorolása és részletes leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     A társaság nem érintett. 2019.06.21.

  • 2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
   • 2.2.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése.
    • Közzétételi egység Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.21.

   • 2.2.2. Az államigazgatási, ömkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, a hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.21.

   • 2.2.3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.8. Az államigazgatási,önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

   • 2.2.9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma
     Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft hatósági feladatokat nem lát el, hatósági ügyeket nem intéz. 2019.06.24.

  • 2.3. Közszolgáltatások
   • 2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.4. A szerv nyilvántartásai
   • 2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
   • 2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
   • 2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
   • 2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
  • 2.5. Nyilvános kiadványok
   • 2.5.1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.5.4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.6. Döntéshozatal, ülések
   • 2.6.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 2.6.1.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.8. A testületi szerv üléseinek napirendje
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.6.9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
   • 2.7.2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 2.7.7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.8. Pályázatok
   • 2.8.1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.9. Hirdetmények
   • 2.9.1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 2.10. Közérdekű adatok igénylése
  • 2.11. Közzétételi listák
   • 2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
    • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

 • 3. Gazdálkodási adatok
  • 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
   • 3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
    • 3.1.1.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
    • 3.1.2.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
    • 3.1.3.1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
    • 3.1.4.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.1.5. Működési statisztika
    • 3.1.5.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 3.2. Költségvetések, beszámolók
   • 3.2.1. Éves költségvetések
    • 3.2.1.1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.2.2. Számviteli beszámolók
    • 3.2.2.2. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.2.3. A költségvetés végrehajtása
    • 3.2.3.3. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

  • 3.3. Működés
   • 3.3.1. A foglalkoztatottak
    • 3.3.1.1. . A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 3.3.1.2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 3.3.1.3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.2. Támogatások
    • 3.3.2.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 3.3.2.2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 3.3.2.3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

    • 3.3.2.4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.3. Szerződések
    • 3.3.3.1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.4. Koncessziók
    • 3.3.4.1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.5. Egyéb kifizetések
    • 3.3.5.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
    • 3.3.6.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma

   • 3.3.7. Közbeszerzés
    • 3.3.7.1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
     • Közzétételi egység tárgya Közzététel dátuma