Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt Kérdések

Hogyan szüneteltethetõ a szolgáltatás?

Szüneteltethetõ a közszolgáltatás azokra a hónapokra, amelyek során az ingatlanon hulladék nem keletkezik- legalább 90 napig az ingatlan üresen áll- az indok fennállásáig.

A szüneteltetés idejére díjfizetési mentesség adható.

A szüneteltetés maximum egy naptári évre kérhetõ.

Az egy naptári évre szóló szüneteltetési kérelmet minden év február 28-ig kell beadni.

A szüneteltetés abban az esetben adható meg, ha az ingatlan tulajdonosának hulladékkezelési díjtartozása nincs.

A hulladékkezelési szolgáltatás szüneteltetéséhez a „nyilatkozat szüneteltetéshez” letölthetõ adatlapunkat hiánytalanul ki kell tölteni.

Ki kötelezett hulladékkezelési szerzõdés megkötésére?

A város területén lévõ valamennyi ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója.

Lakossági hulladékdíjat egyénileg fizetõk

2007. január 1-tõl a hulladékszállítási díj megállapításának alapja az ingatlanon használt gyûjtõedények ûrmérete, illetve a szállítási gyakoriság.

Lakossági hulladékdíjat közösen fizetõk (Társasházak)

A társasházak képviseletében a közös képviselõ jogosult az adott lakóközösség nevében a hulladékkezelési közszolgáltatással kapcsolatosan eljárni.

Õ jogosult szerzõdést kötni, módosítani, illetve a lakóközösség tagjai között a hulladékszállítási költségeket felosztani.

Lakossági hulladékkezelési szerzõdés módosítása

A hulladékkezelés díját egyénileg fizetõ lakosoknak 1 db 120 literes gyûjtõedény heti egyszeri ürítésérõl szól a szerzõdésük.

Ha valaki 80 literes edényt kíván használni a 80 literes szabvány gyûjtõedény megvásárlása után a vásárlásról szóló bizonylattal személyesen felkeresheti Ügyfélszolgálati Irodánkat a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatt. H-Cs.: 7.30-15.45, P.: 7.30-13.45 óra között, és szerzõdését módosítjuk.

Egynél több 120 literes, vagy 240 literes gyûjtõedény használata esetén ugyanitt állunk rendelkezésükre a szerezõdés módosítása céljából.

Mi a teendõ tulajdonosváltáskor?

Az ingatlan adásvételi szerzõdésével az eladó és a vevõ együttesen fel kell hogy keresse Ügyfélszolgálati Irodánkat a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. sz. alatt H-K-Sz-Cs 7.30-15.45, P.: 7.30-13.45 óra között.

Ekkor megtörténik a régi szerzõdés megszüntetése, az új szerzõdés megkötése, és az esetleges díjhátralék rendezése.

A hulladékkezelési szolgáltatás tulajdonosváltásához a „Formanyomtatvány lakócseréhez” letölthetõ adatlapunkat hiánytalanul ki kell tölteni.

Hol szerezhetõ be az emblémás zsák?

A Szabolcs–COOP üzleteiben, az Ügyfélszolgálati Irodánkban a Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. szám alatt H-K-Cs.: 7.30-15.45, Sze.: 7.30-17.00, P.: 7.30-13.00 óra között, vagy a központi telephelyünkön Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatti Raktárunkban H-P.: 8.00-14.00 között, bruttó 315.-Ft-os egységáron.

Miben helyezhetõ ki elszállításra a háztartási hulladék?

A települési szilárd hulladék gyûjtésére kizárólag szabvány gyûjtõedény használható.
Típusai : 80, 120, 240, 1100, 5000 literes.

Mire használható az emblémás zsák?

Az emblémás zsákban a keletkezõ többlethulladékot lehet elhelyezni. Ez kommunális, vagy zöldhulladék is lehet. Az emblémás zsák használata nem mentesíti a hulladékszállításra kötelezettet a szabvány gyûjtõedény használata alól.

Hogyan köthetõ vállalkozási hulladékkezelési szerzõdés?

A vállalkozások is kötelesek hulladékkezelési szerzõdést kötni valamennyi telephelyükre.

A vállalkozás nevében az aláírási jogosultsággal rendelkezõ személy egy bélyegzõvel együtt a központi telephelyünkön a Nyíregyháza, Bokréta u. 22. szám alatt. H-Cs.: 7.30-15.45, P.: 7.30-13.45 óra között kötheti meg a vállalkozás kommunális hulladékkezelési szerzõdését 120, 240, 1100 literes vagy nagyobb ûrtartalmú edényzetre.

Hogyan szüntethetõ meg a vállalkozási szerzõdés?

A vállalkozási szerzõdés 60 napos felmondási idõvel írásban mondható fel, a felmondás okának indoklásával.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezõ közszolgáltatásról a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének többször módosított 36/2002. számú ( 2003. I. 01.) számú rendelete rendelkezik.