Lomtalanítás

Lomtalanítás

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., mint közszolgáltató lomtalanítást hirdet a megye egyes településein.

A lomtalanítás a vegyes hulladék gyűjtésével azonos napon és időpontban történik. A pontos időpontok megtalálhatóak a már kiosztott hulladékszállítási naptárakban, valamint honlapunkon, az Ügyfélszolgálat menüponton belül, a Települések almenüben.

A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

Kérjük Önöket, hogy a lomokat járatnapon reggel 6 óráig a saját hulladékgyűjtő edényeik mellé helyezzék ki. (kivéve Nyíregyháza belterülete és Oros, melyről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot).

A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, hogy a gyűjtést követően már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokra a területekre, ahonnan már elszállítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét visszatérni!

A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki építési és bontási hulladék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék, zöldhulladék, ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

Elérhetőségeink:

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tel.: 42/508-374

E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu