Tájékoztató a Hulladékudvarok használatáról

 • Kezdőlap
 • Bejegyzések
 • Tájékoztató a Hulladékudvarok használatáról

Tájékoztató a Hulladékudvarok használatáról

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., valamint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2018. január 2. napjától ellenőrzi a Hulladékudvarok által nyújtott szolgáltatások igénybevételének jogosultságát.

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., valamint az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2018. január 2. napjától ellenőrzi a Hulladékudvarok által nyújtott szolgáltatások igénybevételének jogosultságát.

A hulladékudvarba a keletkezés helyétől, illetve a hulladék tulajdonosától függetlenül, mennyiségi korlát nélkül– a mindenkori kapacitás erejéig - díjmentesen beszállítható, elhelyezhető az anyagában történő hasznosításra alkalmas papír, műanyag, üveg, italos karton és fém csomagolási hulladék.

Lom, építési-bontási, zöld, valamint veszélyes hulladékot a hulladékudvarba kizárólag azon természetes személy ingatlanhasználó szállíthat be illetve adhat át kezelésre, aki a hulladék keletkezésének helyszínén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe veszi, és a közszolgáltatási  díjat az NHKV Zrt. részére maradéktalanul megfizette.

A közszolgáltatási díj megfizetésének igazolása érdekében – a természetes személy önkéntes adatszolgáltatása alapján - szükséges a lakcímkártya bemutatása.

Amennyiben a beszállító nem a saját nevére kiállított lakcímkártyán szereplő címről szállítja a hulladékot, szükséges a keletkezés helyén hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevő természetes személy írásos meghatalmazása (letölthető itt). A meghatalmazással történő hulladék beszállítás esetén a meghatalmazáson feltüntetett közszolgáltatás igénybevételi hely vonatkozásában történik a hulladékudvar igénybevétel feltételeinek ellenőrzése.

Társasházi lakóközösségként közszolgáltatást igénybevevő természetes személy ingatlanhasználó a Társasház, valamint lakásszövetkezet által az NHKV Zrt. részére megfizetett közszolgáltatási díj rendezettsége esetén válik jogosulttá az igénybevételre.

A hulladék átvevője az építési- bontási, lom, zöld és veszélyes hulladékok átvételét megtagadja, amennyiben:

 • a természetes személy nem tesz eleget önkéntes adatszolgáltatásának, (nem rendelkezik lakcím azonosítóval, vagy nem kívánja bemutatni lakcímkártyáját),
 • a hulladék keletkezésének helye nem szerepel közszolgáltatás igénybevételi helyként a közszolgáltatói nyilvántartásban,
 • az egyedileg, illetve társasházként, vagy lakásszövetkezetként nyilvántartott ingatlannál (közszolgáltatás igénybevételi hely) a közszolgáltatási díj nem teljes körűen rendezett, díjhátralék van,
 • építési-bontási hulladék vonatkozásában nem tölti ki a Hulladékudvarban kapott nyomtatványt, valamint ha
 • a hulladék,  gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek telephelyein keletkezik illetve azok tevékenységéből származik.

 

A Hulladékudvarokban külön térítési díj fizetése nélkül leadható alkalmanként (kis mennyiségben) a háztartásban keletkező:

 • veszélyes hulladékot, például:
 • olajos hulladék (rongyot, szűrőt, flakont),
 • fáradt olaj,
 • akkumulátor,
 • szárazelem,
 • festékes, hígítós, vegyszeres göngyöleg,
 • aeroszolos készítmény,
 • elhasznált nyomtatópatron,
 • fénycső,
 • elektronikai hulladék,
 • használt sütőolaj, sütőzsiradék,
 • nagyobb méretű lom,
 • zöldhulladék,
 • 1 m3-ig építési törmelék.

 

A Hulladékudvarok címe:

4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 3., tel.: 06 30/25-71-857

4400 Nyíregyháza, Kerék u. 1., tel.: 06 30/25-71-859

 

További információ:

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel.: 42/314-976

E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

 

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Tel.: 42/508-374

E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu

 

Köszönjük, hogy óvja környezetünket!